Contact

Pedicuresalon Pretty Feet & Nails

Ik ben lid van deze branche-organisatie.

 
 
 
 
 
Eelt
Likdoorn
Kloven
Anders (klacht graag vermelden bij bericht)
 
 
1. Gellak Voeten (op de natuurlijke (ongelakte) nagel
2. Gellak Voeten en een Pedicure behandeling
3. Verwijderen gellak (voeten) indien elders aangebracht
4. Alleen verwijderen gellak
 
Google
Door familie/vrienden
Overig (graag vermelden)
 
 

Of stuur een bericht via onderstaand contactformulier:


Dit zijn de kleuren die ik op dit moment gebruik.

Uiteraard kan ik altijd nog andere kleuren bestellen.

KvK: 76208249

BTW-nr.: NL003062633B90


Sorry, tijdelijke klantenstop!


Door de hoeveelheid aanvragen ben ik helaas genoodzaakt een tijdelijke klantenstop in te voeren. Ik neem voorlopig geen nieuwe klanten aan.Telefoon of WhatsApp: 06-209 72 894

(Alleen werkzaam op woensdag en vrijdag)


Privacy Policy:


Pedicuresalon Pretty Feet & Nails hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicuresalon Pretty Feet & Nails houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-, en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Pretty Feet & Nails is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Beeklaan 68
1403 RE Bussum
www.prettyfeet.nl
info@prettyfeet.nl
06-20972894

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Pretty Feet & Nails verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 • Afhandeling van betalingen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te kunnen informeren betreft product gebruik en eventuele huidreacties te kunnen achterhalen.
 • Pretty Feet & Nails is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

Naar aanleiding van u bezoeken en contacten met onze salon bewaren wij verder:

 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten en productgebruik
 • Kassabonnen/facturen
 • Het afhandelen van de betaling
 • Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.
  (bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)
  Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Pretty Feet & Nails verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het juist uit kunnen voeren van een behandeling
 • U juist te kunnen adviseren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Pretty Feet & Nails verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Pretty Feet & Nails neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pretty Feet & Nails) tussen zit.


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Pretty Feet & Nails bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pretty Feet & Nails verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pretty Feet & Nails en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@prettyfeet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pretty Feet & Nails neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als uw de indruk krijgt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@prettyfeet.nl.

unsplash